Giới thiệu

Tuyển dụng vị trí Kế toán kho

Tuyển dụng vị trí Kế toán kho

Ngày đăng: 27/02/2018 - Lượt xem : 357

Tuyển dụng vị trí Kế toán kho

Tuyển dụng nhân sự nhà máy sản xuất

Tuyển dụng nhân sự nhà máy sản xuất

Ngày đăng: 27/02/2018 - Lượt xem : 501

Tuyển dụng nhân sự nhà máy sản xuất

Tuyển dụng công nhân chạy máy

Tuyển dụng công nhân chạy máy

Ngày đăng: 27/02/2018 - Lượt xem : 363

Tuyển dụng công nhân chạy máy

Tuyển dụng công nhân QC

Tuyển dụng công nhân QC

Ngày đăng: 27/02/2018 - Lượt xem : 342

Tuyển dụng công nhân QC

Giới thiệu

Giới thiệu

Ngày đăng: 14/06/2018 - Lượt xem : 4254

Hỗ trợ trực tuyến
 • Phó Giám đốc chi nhánh Hồ Chí Minh
 • Mr. Nhật Bôn
 • Mobile: 0908 822 056
 • Email: bon.tran@daiaplastic.com
 • Giám đốc kinh doanh Miền Nam
 • Trần Vũ Duy
 • Mobile: 0988113881
 • Email: tranvuduy@daiaplastic.com
 • Chuyên viên kinh doanh / Nội địa - Hà Nội
 • Mr. Công Phong
 • Mobile: 0983 380 684
 • Email: phong@daiaplastic.com
 • Chuyên viên kinh doanh / Nội địa - Hà Nội
 • Mr. Tuấn Việt
 • Mobile: 0978 430 974
 • Email: tuanviet@daiaplastic.com