Khám sức khỏe định kỳ 2019

Cập nhật 26/08/2019 03:13:24 - Lượt xem: 892

Chăm lo cho đời sống tinh thần và sức khỏe của người lao động được đảm bảo là một trong số những mục tiêu hoạt động của Ban lãnh đạo Công ty.  Ngoài việc tổ chức các hoạt động ngoại khóa, tham quan, dã ngoại, tiệc liên hoan... ngày 26 tháng 7 năm 2019, Công ty Cổ phần Công nghiệp Đại Á tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho tập thể cán bộ công nhân viên Công ty. 

Đây là một chương trình không chỉ theo quy định của pháp luật mà còn thực sự là mối quan tâm của lãnh đạo công ty với đời sống của người lao động.

Gói khám sức khỏe gồm nhiều các hạng mục như khám nội, khám ngoại, khám mắt, lấy mẫu máy xét nghiệm.....

 

Làm thủ tục đăng ký 

 

Đo huyết áp 

 

Đo thị lực 

 

Khám ngoại 

 

Khám nội 

 

Lấy mẫu máu xét nghiệm 

 

Phút nghỉ ngơi của anh em sau khi khám sức khỏe

Tag: