• Phó Giám đốc chi nhánh Hồ Chí Minh
 • Mr. Nhật Bôn
 • Mobile: 0908 822 056
 • Email: bon.tran@daiaplastic.com
 • Chuyên viên kinh doanh / Nội địa - Hồ Chí Minh
 • Mr. Phú Bình
 • Mobile: 016 6789 8199
 • Email: binhnp@daiaplastic.com
 • Chuyên viên kinh doanh / Nội địa - Hà Nội
 • Mr. Công Phong
 • Mobile: 0983 380 684
 • Email: phong@daiaplastic.com
 • Chuyên viên kinh doanh / Nội địa - Hà Nội
 • Mr. Tuấn Việt
 • Mobile: 0978 430 974
 • Email: tuanviet@daiaplastic.com