• Trưởng Phòng Kinh Doanh
 • Mr. Minh Toan
 • Mobile: +84965895115
 • Email: minhtoan@daiaplastic.com
 • Giám đốc
 • Mr. Luong
 • Mobile: +849082398603
 • Email: luongpv@daiaplastic.com
 • Kinh Doanh
 • Ms. Hiền
 • Mobile: +84904835338
 • Email: sale1@daiaplastic.com