Tập huấn An toàn lao động

Cập nhật 26/08/2019 03:15:17 - Lượt xem: 964

Ngày 26 tháng 07 năm 2019, Công ty Cổ phần Công nghiệp Đại Á tổ chức buổi tập huấn về an toàn lao động cho toàn bộ các nhóm Đào tạo, huấn luyện  ATLĐ, VSLĐ cho người sử dụng lao động (nhóm 1); cho cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách về ATLĐ, VSLĐ (nhóm 2); làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ, VSLĐ (nhóm 3); nhóm nhân viên y tế....

Giảng viên trình bày về phần lý thuyết an toàn lao động cho các đội nhóm 

Tại buổi tập huấn, cán bộ công nhân viên đã được tập huấn về lý thuyết cũng như thực hành diễn tập thực tế về an toàn lao động trong các công việc trực tiếp của mình như sử dụng xe nâng, thang an toàn, máy trộn... Buổi tập huấn thực tế, có ý nghĩa và rất kịp thời trong các hoạt động sản xuất tại nhà máy. 

 

Anh em chú ý lắng nghe những nội dung tập huấn thiết thực

 

Tag: