HẠT NHỰA MÀU TRẮNG

1. Thông tin sản phẩm:

 

Hạt nhựa màu trắng cô đặc là hạt nhựa màu trắng được phối trộn từ bột trắng TiO2 (không có nguyên tố độc hại) trên nền nhựa Polyolefin.

2. Phạm vi ứng dụng:

Sản phẩm hạt nhựa màu trắng cô đặc được sử dụng để tạo màu trắng đục  cho các sản phẩm gia công dạng ép, đùn, thổi…trên nền  PP, PE….

Tùy theo mục đích ứng dụng dùng từ 1%-3% hàm lượng MB60W.

Ép phun, thổi khuôn, thổi màng, ép đùn.