Ảnh cover FB DA 290421-02
Artboard 3-100
Home Slider

CUNG CẤP GIẢI PHÁP TOÀN DIỆN

Chúng tôi cung cấp giải pháp toàn diện từ việc nghiên cứu, tư vấn, cho đến sản xuất các sản phẩm về chất độn, chất phụ gia, chất tạo màu cho nhựa, được cụ thể hoá các vấn đề cho từng khách hàng.

Home Slider - copy

SẢN XUẤT HIỆU QUẢ VÀ AN TOÀN

Nhà máy của chúng tôi với diện tích 6000 m2, được trang bị dây chuyền sản xuất hiện đại, cùng với quy trình sản xuất nghiêm ngặt được kiểm tra giám sát bởi đội ngũ chuyên gia có trình độ cao về lĩnh vực sản xuất chất độn, chất phụ gia và chất
tạo màu cho nhựa.

Home Slider - copy - copy

CHIA SẺ GIÁ TRỊ BỀN VỮNG

Chúng tôi chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức của mình cho khách hàng bằng việc ứng dụng vào từng sản phẩm của Đại Á giúp các doanh nghiệp không lãng phí nguồn lực, hạ giá thành sản phẩm nhưng vẫn đảm bảo chất lượng đầu ra.

previous arrow
next arrow
GIỚI THIỆU ĐẠI Á
Đại Á là công ty tiên phong trong lĩnh vực cung cấp giải pháp nghiên cứu, tư vấn và sản xuất chất độn, chất phụ gia và chất tạo màu cho nhựa tại Việt Nam.
Được thành lập năm 2012 tại Hà Nội. Với hệ thống máy móc hiện đại và đội ngũ chuyên gia hàng đầu được đào tạo chuyên sâu tại các trường đại học lớn của Việt Nam, chúng tôi đã và đang cung cấp những dòng sản phẩm chất lượng cao phù hợp với từng đối tượng khách hàng.
SẢN PHẨM CỦA ĐẠI Á
SỰ HÀI LÒNG CỦA BẠN CHÍNH LÀ SỰ THÀNH CÔNG CỦA CHÚNG TÔI
COMPOUND RESIN CP-HDPE30
Physical Property    Items    Method of experiment  Unit  Standard    PE and additives        wt%  70    CaCO3 Content      wt%  30  Melt Flow Index (190ºC/2.16kgs)    ASTM D1238  g/10mins  < 1  Particle Size of CaCO3 Powder ( D50)    Laze MALVERN  m  < 1.2        Melt Temperature    DSC  oC  120  Moisture        %  < 0.02    Properties                      Application  : PE blowing             Processing Temperature  : 180 – 220...
COMPOUND RESIN CP-HIPS30
Physical Property    Items    Method of experiment  Unit  Standard    HIPS and additives        wt%  70    TiO2 Rutile        wt%  1.5    Melt Temperature    DSC  oC  180  Moisture        %  < 0.1     Properties                      Application  : PS cast film             Processing Temperature  : 180 – 260 (oC)      Visual  : White  Pellet size                             : 3×3 (±0.3) mm  Packing                                 : 20kg/bag                Storage  : The product is sensitive to...
COMPOUND RESIN CP-PE30
Physical Property    Items    Method of experiment  Unit  Standard    PE and additives        wt%  70    CaCO3 Content      wt%  30  Melt Flow Index (190ºC/2.16kgs)    ASTM D1238  g/10mins  4.2  Particle Size of CaCO3 Powder ( D50)    Laze MALVERN  m  < 1.2                        Melt Temperature    DSC  oC  120  Moisture        %  < 0.02     Properties                      Application  : PE blowing             Processing Temperature  : 120 – 230 (oC)      Pellet...
BIOPOLYMER IC-I9621
Physical Property    Items    Method of experiment  Unit  Standard    Carrier Resin      DSC    PBAT    Melt Flow Index (190ºC/2.16kg)    ASTMD1238  g/10mins  7    Density      ASTM D1895  g/cm3  1.31    Melting Temperature    DSC  oC  140-150    Moisture Content      ASTM D570  %  1.44  Properties:            Good Processing when dried properly (< 0.1%moisture) Does not produce noxious off gas ...
CONDUCTIVE COMPOUND IC-PP301CD
Physical Property  Items  Method of experiment  Unit  Value  Carrier Resin  DSC    PP  Carbon Black Content  ASTM D1603  %  30  Melt Temperature  DSC  0C  150-170  Density  ASTM 1985  g/cm3  1.07  Melt Flow Index (2300C/2.16kg)  ASTMD1238  g/10 min  4.5  Surface Resistivity  –  Ohm  105-106       Processing Technique: Injection molding, thermoforming  Application Rate: 100% compound  Packing: 20...
BIOPOLYMER IC-B9621
Physical Property    Items    Method of experiment  Unit  Standard    Carrier Resin      DSC    PBAT    Melt Flow Index (190ºC/5kg)    ASTMD1238  g/10mins  2.5    Density      ASTM D1895  g/cm3  1.27    Melting Temperature    DSC  oC  140-150    Moisture Content      ASTM D570  %  0.45  Properties:            Good Processing when dried properly (< 0.1%moisture) Does not produce noxious off gas ...
FILLER COMPOUND IC-PS20T
Physical Property  Items  Method of experiment  Unit  Value  Carrier Resin  DSC  –  PS  Type of Filler  –  –  Talc  Melting Temperature  DSC  0C  150-170  Density  ASTM 1985  g/cm3  1.1  Melt Index (2000C/5kg)  ASTMD1238  g/10 mins  7    Processing Technique: Injection molding, thermoforming  Application Rate: 3-5% compound depending on requirement  Packing: 20 kg/bag  Storage:...
CONDUCTIVE COMPOUND IC-PS30CD
Physical Property  Items  Method of experiment  Unit  Value  Carrier Resin  DSC    PS  Carbon Black Content  ASTM D1603  %  30  Melt Temperature  DSC  0C  150-170  Density  ASTM D1895  g/cm3  1.13  Melt Flow Index (2000C/5kg)  ASTM D1238  g/10 min  2.5  Moisture content  ASTM D644  %  0.17  Surface Resistivity  –  Ohm  105-106    Processing Technique: Injection molding, thermoforming  Application Rate: 70-100%...
Filler Masterbatch PE
Technical Analysis PE carrier and additives : 20%wt CaCO3 Content : 70-85%wt   Application ·     Compatibility : PE, PP ·     Additives : Dispersion agent, processing aid ·     Processing Temperature : 120 –...
Filler Masterbatch PP
Composition   PP carrier and additives : 20%wt CaCO3 Content : 70-85%wt Application ·     Compatibility : PP ·     Additives : Dispersion agent, processing aid ·     Processing Temperature : 120 – 280°C ·     Processing...
Filler Masterbatch Engineering Polymer
Composition   HIPS carrier and additives : 20%wt CaCO3 Content : 80±1%wt Application ·     Compatibility : ABS, PS ·     Additives : Dispersion agent, processing aid ·     Processing Temperature : 150 – 280°C ·    ...
VIOLET MASTERBATCH IM-PE7002
Physical Property Items Method of experiment Unit Standard Pigment ISO 3451-1:2008 wt% 12 Assistant           PE MI (190oC/5kgs) ISO 1133-1:2011 g/10 mins 16±0.1 Density (230C) ISO 787-10:1993 g/ml 1.25 Moisture ISO 787-2:1981 wt% <0.1 Acid & alkali Resistance Level 2-4 Properties: Pigment, Additives, resin, processing...
BLUE MASTERBATCH IM-PE6002
Physical Property Items Method of experiment Unit Standard Pigment ISO 3451-1:2008 wt% 20 Assistant PE MI (190oC/5kgs) ISO 1133-1:2011 g/10 mins 21 ±0.1 Density (230C) ISO 787-10:1993 g/ml 1.42 Moisture ISO 787-2:1981 wt% <0.1 Acid & alkali Resistance Level 2-4 Properties: Pigment, Additives, resin, processing...
GREEN MASTERBATCH IM-PE5003
Physical Property Items Method of experiment Unit Standard Pigment ISO 3451-1:2008 wt% 25 Assistant PE MI (190oC/5kgs) ISO 1133-1:2011 g/10 mins 10±0.1 Density (230C) ISO 787-10:1993 g/ml 1.38 Moisture ISO 787-2:1981 wt% <0.1 Acid & alkali Resistance Level 2-4 Properties: Pigment, Additives, resin, processing aid Pellet...
YELLOW MASTERBATCH IM-PE4002
Physical Property Items Method of experiment Unit Standard Pigment ISO 3451-1:2008 wt% 20 Assistant           PE MI (190oC/5kgs) ISO 1133-1:2011 g/10 mins 10±0.1 Density (230C) ISO 787-10:1993 g/ml 1.25 Moisture ISO 787-2:1981 wt% <0.1 Acid & alkali Resistance Level 2-4 Properties: Pigment, Additives, resin, processing...
ORANGE MASTERBATCH IM-PE3002
Physical Property Items Method of experiment Unit Standard Pigment ISO 3451-1:2008 wt% 20 Assistant           PE MI (190oC/5kgs) ISO 1133-1:2011 g/10 mins 08±0.1 Density (230C) ISO 787-10:1993 g/ml 1.25 Moisture ISO 787-2:1981 wt% <0.1 Acid & alkali Resistance Level 2-4 Properties: Pigment, Additives, resin, processing...
RED MASTERBATCH IM-PE2004
Physical Property Items Method of experiment Unit Standard Pigment ISO 3451-1:2008 wt% 20 Assistant PE MI (190oC/5kgs) ISO 1133-1:2011 g/10 mins 21 ±0.1 Density (230C) ISO 787-10:1993 g/ml 1.25 Moisture ISO 787-2:1981 wt% <0.1 Acid & alkali Resistance Level 2-4 Properties: Pigment, Additives, resin, processing...
BLACK MASTERBATCH IM-PE040R
Physical Property Items Method of experiment Unit Standard Carbon black ISO 3451-1:2008 wt% 40 Assistant PE MI (190oC/5kgs) ISO 1133-1:2011 g/10 mins 1.9±0.1 Density (230C) ISO 787-10:1993 g/ml 1.48 Moisture ISO 787-2:1981 wt% <0.1 Acid & alkali Resistance Level 2-4 Properties: Additives: Carbon black, resin,...
BLACK MASTERBATCH IM-PE040
Physical Property Items Method of experiment Unit Standard Carbon black ISO 3451-1:2008 wt% 40 Assistant PE MI (190oC/5kgs) ISO 1133-1:2011 g/10 mins 2.8±0.1 Density (230C) ISO 787-10:1993 g/ml 1.4 Moisture ISO 787-2:1981 wt% <0.1 Acid & alkali Resistance Level 2-4 Properties: Additives: Carbon black, resin,...
White Masterbatch IM-PE970N
Physical Property Items Method of experiment Unit Standard TiO2 Pigment   wt% 70 MI (190oC/2.16kgs) ASTM D1238 g/10 mins 7 Bulk density ASTM D1895 g/cm3 ~2.352 Moisture ASTM D570 wt% <0.03 Properties: Additives : Dispersion agent, processing aid Applicate rate :...
White Masterbatch IM-PE960
Physical Property Items Method of experiment Unit Standard TiO2 Pigment wt% 60 MI (190oC/2.16kgs) ASTM D1238 g/10 mins 8 Bulk density ASTM D1895 g/cm3 ~2.244 Moisture ASTM D570 wt% <0.15 Properties: Additives : Dispersion agent, Processing aid, Weather resistance....
White Masterbatch IM-PE950
Physical Property Items Method of experiment Unit Standard TiO2 Pigment wt% 50 MI (190oC/2.16kgs) ASTM D1238 g/10 mins 5 Bulk density ASTM D1895 g/cm3 ~2.256 Moisture ASTM D570 wt% <0.15 Properties: Additives : Dispersion agent, processing aid Applicate rate :...
White Masterbatch IM-PE930
Physical Property Items Method of experiment Unit Standard TiO2 Pigment wt% 30 MI (190oC/2.16kgs) ASTM D1238 g/10 mins 5 Bulk density ASTM D1895 g/cm3 ~2.165 Moisture ASTM D570 wt% <0.15 Properties: Additives : Dispersion agent, processing aid Applicate rate :...
PROCESSING AID MASTERBATCH IM-PPA15
Component and Physical Property Items Method of experiment Unit Standard Base carrier – – LLDPE MI (190oC/2.16kgs) ASTM D1238 g/10 mins 20 Melt Temperature DSC oC 100-120 Bulk density ASTM D1895 g/cm3 0.97 Water Content ASTM D570 ppm < 1000 Method Time (h) Addition rate Time (h) Addition...
DESICCANT MASTERBATCH IM-DDA1
Properties                     Value                                    Test method Form: Granulate Internal Oxide Calcium content: 80% Internal Melt Flow Index: 5 g/10min (190°C/2,16kg) ASTMD-1238 Density: 2 g/cm3 ASTMD-792 Compatibility: PE, PP, Ethylene copolymers – Base resin LDPE Internal Appearance: Light grey Internal   RECOMMENDED DOSAGE: Average dosage 1-3%. STORAGE &...
ANTI-UV MASTERBATCH IM-UV783
Component and Physical Property Items Method of experiment Unit Standard Base carrier – – LLDPE UV (HALS) – wt% 20 MI (190oC/2.16kgs) ASTM D1238 g/10 mins 20 Melt Temperature DSC oC 100-120 Bulk density ASTM D1895 g/cm3 0.930 Water Content ASTM D570 ppm < 1000 Properties: IM-UV783 gives very...
ANTIBLOCK MASTERBATCH IM-ATB338
Physical Property Items Method of experiment Unit Standard Base carrier (100% virgin) – – PE Silica – wt% 10 MI (190oC/2.16kgs) ASTM D1238 g/10 mins 8 Melt Temperature DSC oC 100-120 Bulk density ASTM D1895 g/cm3 0.930 Water Content ASTM D570 ppm < 1000   Compatibility                    : PP, HDPE,...
COMPOUND RESIN CP-HDPE30
Physical Property    Items    Method of experiment  Unit  Standard    PE and additives        wt%  70    CaCO3 Content      wt%  30  Melt Flow Index (190ºC/2.16kgs)    ASTM D1238  g/10mins  < 1  Particle Size of CaCO3 Powder ( D50)    Laze MALVERN  m  < 1.2        Melt Temperature    DSC  oC  120  Moisture        %  < 0.02    Properties                      Application  : PE blowing             Processing Temperature  : 180 – 220...
COMPOUND RESIN CP-HIPS30
Physical Property    Items    Method of experiment  Unit  Standard    HIPS and additives        wt%  70    TiO2 Rutile        wt%  1.5    Melt Temperature    DSC  oC  180  Moisture        %  < 0.1     Properties                      Application  : PS cast film             Processing Temperature  : 180 – 260 (oC)      Visual  : White  Pellet size                             : 3×3 (±0.3) mm  Packing                                 : 20kg/bag                Storage  : The product is sensitive to...
COMPOUND RESIN CP-PE30
Physical Property    Items    Method of experiment  Unit  Standard    PE and additives        wt%  70    CaCO3 Content      wt%  30  Melt Flow Index (190ºC/2.16kgs)    ASTM D1238  g/10mins  4.2  Particle Size of CaCO3 Powder ( D50)    Laze MALVERN  m  < 1.2                        Melt Temperature    DSC  oC  120  Moisture        %  < 0.02     Properties                      Application  : PE blowing             Processing Temperature  : 120 – 230 (oC)      Pellet...
BIOPOLYMER IC-I9621
Physical Property    Items    Method of experiment  Unit  Standard    Carrier Resin      DSC    PBAT    Melt Flow Index (190ºC/2.16kg)    ASTMD1238  g/10mins  7    Density      ASTM D1895  g/cm3  1.31    Melting Temperature    DSC  oC  140-150    Moisture Content      ASTM D570  %  1.44  Properties:            Good Processing when dried properly (< 0.1%moisture) Does not produce noxious off gas ...
CONDUCTIVE COMPOUND IC-PP301CD
Physical Property  Items  Method of experiment  Unit  Value  Carrier Resin  DSC    PP  Carbon Black Content  ASTM D1603  %  30  Melt Temperature  DSC  0C  150-170  Density  ASTM 1985  g/cm3  1.07  Melt Flow Index (2300C/2.16kg)  ASTMD1238  g/10 min  4.5  Surface Resistivity  –  Ohm  105-106       Processing Technique: Injection molding, thermoforming  Application Rate: 100% compound  Packing: 20...
BIOPOLYMER IC-B9621
Physical Property    Items    Method of experiment  Unit  Standard    Carrier Resin      DSC    PBAT    Melt Flow Index (190ºC/5kg)    ASTMD1238  g/10mins  2.5    Density      ASTM D1895  g/cm3  1.27    Melting Temperature    DSC  oC  140-150    Moisture Content      ASTM D570  %  0.45  Properties:            Good Processing when dried properly (< 0.1%moisture) Does not produce noxious off gas ...
FILLER COMPOUND IC-PS20T
Physical Property  Items  Method of experiment  Unit  Value  Carrier Resin  DSC  –  PS  Type of Filler  –  –  Talc  Melting Temperature  DSC  0C  150-170  Density  ASTM 1985  g/cm3  1.1  Melt Index (2000C/5kg)  ASTMD1238  g/10 mins  7    Processing Technique: Injection molding, thermoforming  Application Rate: 3-5% compound depending on requirement  Packing: 20 kg/bag  Storage:...
CONDUCTIVE COMPOUND IC-PS30CD
Physical Property  Items  Method of experiment  Unit  Value  Carrier Resin  DSC    PS  Carbon Black Content  ASTM D1603  %  30  Melt Temperature  DSC  0C  150-170  Density  ASTM D1895  g/cm3  1.13  Melt Flow Index (2000C/5kg)  ASTM D1238  g/10 min  2.5  Moisture content  ASTM D644  %  0.17  Surface Resistivity  –  Ohm  105-106    Processing Technique: Injection molding, thermoforming  Application Rate: 70-100%...
Tại sao chọn đại á
Đại Á mang đến cho bạn không chỉ là sản phẩm, đó còn là niềm tin của chúng tôi.

ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA

Đội ngũ chuyên gia gần 20 năm trong ngành hạt chất độn cô đặc.

TƯ VẤN CHUYÊN SÂU

Tư vấn thực tế và đề xuất giải pháp riêng phù hợp với từng khách hàng.

CUNG CẤP GIẢI PHÁP

Cung cấp giải pháp toàn diện từ việc nghiên cứu, tư vấn và sản xuất.

DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT HIỆN ĐẠI

Công nghệ nhà máy hiện đại, đáp ứng đơn hàng nhanh và chất lượng.

MIỄN PHÍ THỬ

Mẫu thử miễn phí, hỗ trợ kỹ thuật, thiết kế và tùy chỉnh sản phẩm theo khách hàng.

XUẤT KHẨU

Sản phẩm đạt tiêu chuẩn châu Âu, xuất khẩu tới hơn 70 quốc gia trên thế giới.

Quy trình làm việc

01

Tiếp nhận thông tin yêu cầu từ Quý khách hàng.

02

Tư vấn thực tế chuyên sâu, đưa ra phương án tối ưu nhất.

03

Cung cấp giải pháp toàn diện từ việc nghiên cứu, tư vấn và sản xuất.

04

Cung cấp mẫu test thử & điều chỉnh để sản phẩm đạt chất lượng tốt nhất.

05

Giao vận hàng hóa và quy trình hậu mãi.

TIN TỨC
Đối tác của chúng tôi
Top
×

Powered by WhatsApp Chat

× How can I help you?