Tag

Tiệc tất niên cuối năm 2018

Tiệc tất niên cuối năm 2018

Ngày đăng: 04/09/2019 - Lượt xem : 152

Khám sức khỏe định kỳ 2019

Khám sức khỏe định kỳ 2019

Ngày đăng: 26/08/2019 - Lượt xem : 229

Tập huấn An toàn lao động

Tập huấn An toàn lao động

Ngày đăng: 26/08/2019 - Lượt xem : 247

Tập huấn Phòng cháy chữa cháy năm 2019

Tập huấn Phòng cháy chữa cháy năm 2019

Ngày đăng: 26/08/2019 - Lượt xem : 246

Hội nghị Đối thoại doanh nghiệp

Hội nghị Đối thoại doanh nghiệp

Ngày đăng: 26/08/2019 - Lượt xem : 229

Giải bóng đá mini 2019

Giải bóng đá mini 2019

Ngày đăng: 26/08/2019 - Lượt xem : 250

"Tết cho em" - Chương trình từ thiện số 1 tại Mường Tuổng 2019

Ngày đăng: 26/08/2019 - Lượt xem : 250

"Tết cho em" Chương trình từ thiện Mường Tuổng Đà Bắc Hòa Bình 2019

HỘI CHỢ MILANPLAST 2018

HỘI CHỢ MILANPLAST 2018

Ngày đăng: 26/06/2018 - Lượt xem : 1796

Hội chợ Chinaplas 2018

Hội chợ Chinaplas 2018

Ngày đăng: 26/06/2018 - Lượt xem : 1966

MILANPLAST FAIR 2018

MILANPLAST FAIR 2018

Ngày đăng: 25/06/2018 - Lượt xem : 489