Đại Á tổ chức đào tạo Chuyên Nghiệp cho các cấp Quản lý

Đào tạo nội bộ trong doanh nghiệp hiện nay đã trở thành kỹ năng không thể thiếu để thúc đẩy sự phát triển của cả tập thể. Một doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển thì đội ngũ nhân sự cũng cần phải có năng lực, trình độ chuyên môn cao và phẩm chất đạo đức tốt.  Vì vậy Đại Á luôn coi đây là một hoạt động định kỳ, thường xuyên, được Đại Á hết sức chú trọng. Trong đó, tổ chức đào tạo cho các cấp quản lý, trưởng bộ phận được xem như là yếu tố nòng cốt

Chương trình đào tạo: Nhà Quản Lý Chuyên Nghiệp được Đại Á triển khai trong 2 ngày 04 và 05 tháng 3/2022 vừa qua. Với sự tham gia của 30 cán bộ cấp quản lý, trưởng bộ phận của cả khối văn phòng và nhà máy. Giảng viên là chuyên gia Phan Sơn – Cố vấn Hội đồng quản trị.

Mục Tiêu Của Chương Trình Đào Tạo

  • Có nhận thức đúng về các vai trò của nhà quản lý (Trưởng bộ phận, Trưởng phòng, Giám đốc)
  • Có tư duy đúng về khung năng lực của một nhà quản lý chuyên nghiệp
  • Nắm vững các mô hình, nguyên tắc triển khai công việc hiệu quả của một bộ phận/ công ty
  • Truyền thông các mục tiêu của doanh nghiệp, phòng ban đến nhân viên để tạo sự thống nhất
  • Hiểu về các phương pháp gây ảnh hưởng, dẫn dắt đội ngũ, quản trị nhân sự
  • Huấn luyện và phát triển nhân viên
  • Xây dựng phong cách lãnh đạo truyền cảm hứng, đạt hiệu suất cao

Đào tạo lý thuyết song song với triển khai thực hành tại chỗ, dựa trên các mục tiêu chính xác đã được hoạch định truớc giúp tối đa hóa hiệu quả của chương trình đào tạo. Hiệu quả tích cực trong những năm qua mà công tác đào tạo mang lại trên thực tế đã chứng minh tầm quan trọng của nó đối với kế hoạch và định hướng phát triển toàn diện của doanh nghiệp.  Tăng năng suất lao động, hiệu quả công việc, tạo sự ổn định và tiết kiệm chi phí là những lợi ích không nhỏ mà đào tạo nội bộ đã mang lại. Từ đó từng bước đáp ứng cho chiến lược phát triển lâu dài của toàn bộ công ty.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *