Nhựa sinh học
Giải pháp nguyên liệu xanh giúp thành phẩm có khả năng phân hủy sinh học trong vòng 12 tháng

Hợp chất nhựa sinh học BiONext được làm từ các nguồn sinh khối tái tạo như axit polylactic (PLA) và Polyhydroxyalkanoate (PHA), thực vật (ngô, dầu cọ, khoai tây) hoặc nhiên liệu hóa thạch như co-polyester aliphatic-aromatic (PBAT).

Ưu điểm lớn nhất của bio compound là khả năng phân hủy sinh học. Thành phẩm được làm từ BiONext có thể dễ dàng phân hủy sau khi bị thải bỏ thành nước, khí CO2 và bã mùn trong vòng 12 tháng. Sinh khối này có thể tiếp tục sử dụng làm phân bón nông nghiệp, qua đó tạo ra vòng đời hoàn toàn khép kín cho sản phẩm. Đây chính là tiền đề cho sự phát triển bền vững – khi mọi hoạt động từ sản xuất, tiêu dùng tới xử lý rác thải của con người đều dựa trên nền tảng của hệ sinh thái và thân thiện với môi trường.