Hiển thị 1–12 của 14 kết quả

Color and Additive Masterbatch

Black Masterbatch IM-PE040

Color and Additive Masterbatch

Black Masterbatch IM-PE040R

Hạt Nhựa Màu và Phụ gia

Hạt Nhựa Màu Trắng IM-PE930

Hạt Nhựa Màu và Phụ gia

Hạt Nhựa Màu Trắng IM-PE950

Hạt Nhựa Màu và Phụ gia

Hạt Nhựa Màu Trắng IM-PE960

Hạt Nhựa Màu và Phụ gia

Hạt Nhựa Màu Trắng IM-PE970N

Hạt Nhựa Màu và Phụ gia

Hạt Nhựa Màu Đỏ IM-PE2004

Hạt Nhựa Màu và Phụ gia

Hạt Nhựa Màu Cam IM-PE3002

Hạt Nhựa Màu và Phụ gia

Hạt Nhựa Màu Vàng IM-PE4002

Color and Additive Masterbatch

Green Masterbatch IM-PE5003

Hạt Nhựa Màu và Phụ gia

Hạt Màu Xanh Lam IM-PE6002

Hạt Nhựa Màu và Phụ gia

Hạt Nhựa Màu Tím IM-PE7002