Hiển thị tất cả 8 kết quả

Hạt Nhựa Màu và Phụ gia

Hạt Nhựa Màu Trắng IM-PE930

Hạt Nhựa Màu và Phụ gia

Hạt Nhựa Màu Trắng IM-PE950

Hạt Nhựa Màu và Phụ gia

Hạt Nhựa Màu Cam IM-PE3002

Hạt Nhựa Màu và Phụ gia

Hạt Nhựa Màu Vàng IM-PE4002

Filler Masterbatch

Filler Masterbatch PE

Hạt Nhựa Màu và Phụ gia

Hạt Màu Xanh Lam IM-PE6002

Hạt Nhựa Màu và Phụ gia

Hạt Nhựa Màu Tím IM-PE7002

Hạt Chất Độn Taical

Hạt Chất Độn Trong Suốt