Đại Á đạt hiệu quả từ việc duy trì chương trình 5S

Là một trong những phương pháp quản lý, sắp xếp nơi làm việc xuất phát từ Nhật Bản, chương trình 5S với các bước Seiri (Sàng lọc:S1) – Seiton (Sắp xếp:S2) – Seiso (Sạch sẽ:S3) – Seiketsu (Săn sóc:S4) – Shitsuke (Sẵn sàng:S5) được áp dụng rộng rãi tại nhiều tổ chức, doanh nghiệp trên thế giới, trở thành một công cụ hữu hiệu giúp cho môi trường làm việc được cải tiến, trở nên sạch, đẹp, chuyên nghiệp, an toàn và góp phần tăng năng suất lao động nhờ tiết kiệm thời gian, không gian, hợp lý hóa sản xuất.

Nhận thức được những lợi ích của chương trình 5S nên ngay từ tháng 01/2021, Công ty Cổ phần Công nghiệp Đại Á đã tổ chức các lớp đào tạo và triển khai áp dụng thực hành 5S vào các quy trình sản xuất, kinh doanh của Nhà máy.

Sau một thời gian duy trì thực hiện, Đại Á đã thực sự tạo được những giá trị về môi trường làm việc, năng suất, chất lượng sản phẩm ngày càng được nâng cao, hỗ trợ tích cực cho người lao động và đề cao văn hóa doanh nghiệp.

Các thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi thường xuyên cập nhật trên các kênh thông tin của Đại Á:

>>Link Linkedin: https://www.linkedin.com/company/67721636/admin/

>>Link Facebook: https://www.facebook.com/daiaindustry

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *